Veien ut av fattigdom

Posted by Admin On 0 kommentarer
Det er mange forskjellige måter man kan komme seg ut av fattigdom på, men en fellesnevner for de fleste mennesker rundt om i verden som lever i fattigdom er at de mangler utdanning. I verden er det så mange som nesten 70 millioner barn som ikke går på skole. Grunnen til dette kan være flere, familien har rett og slett ikke råd til å sende barna på skolen, det kan være problemer knyttet opp til språk eller kultur, lange avstander eller krig og naturkatastrofer.

Årsakene kan være mange, men faktum er at utdanning er en av de beste måtene til å ha en mulighet til å skaffe seg et liv uten fattigdom. I Norge tar vi kanskje skole og utdanning for gitt, men i mange andre steder i verden er det ikke noen automatikk til at barn får en tilfredstillende skolegang.

Det vi kan gjøre for å hjelpe til, er for eksempel å bli støttefadder gjennom noen av de organisasjonene som tilbyr fadderskap. UNICEF, SOS Barnebyer og Røde Kors jobber alle for å bedre barnas vilkår på forskjellige plasser i verden.

UNICEF retter i disse dager fokus på utdanning for barn som ikke har tilgang til skoler eller barnehager, og som UNICEF-fadder er du med å hjelpe til med disse viktige proskjektene verden over.

Du kan hjelpe flere barn, ikke bare ett! Bli UNICEF-fadder.