Bli fadder

Posted by Admin On 0 kommentarer
Hvis du vurderer å gi nødhjelp i en eller annen form, kan det å bli fadder for noen være en veldig god ide. Det er flere organisasjoner som tilbyr fadderskap, og hvis du velger å støtte noen ved å tegne deg som fadder, støtter du ikke bare det barnet som blir ditt fadderbarn, men også hele samfunnet rundt denne personen. Støtten går blant annet til å gi trengende barn verdige forhold å vokse opp i, bygge opp helsevesen, viktig infrastruktur og muligheter for utdanning.

Som fadder kan du selv velge hvor i verden din støtte skal gå, eller du kan la organisasjonen velge for deg, der de mener det er mest behov for øyeblikket. Du kan også velge å ha kontakt med ditt fadderbarn gjennom brevutveksling, men du kan også velge å la være, det er opp til deg. Flere har også benyttet seg av muligheten til å besøke sine fadderbarn, og fått føle direkte på kroppen at denne type nødhjelp virkelig nytter!

Her på Nødhjelp.com finner du flere av de mest annerkjente veldedige organsisasjoner i Norge. Gjennom innsamlingskontrollen som disse er medlem av, er du sikret at pengene faktisk går til det som er lovet. Stort sett går 80 % av alle penger som kommer inn går direkte til programarbeidet. Når du har blitt fadder mottar du et velkomstbrev med bilder og en presentasjon av ditt fadderbarn, men du blir også oppdatert på hva som skjer framover med fadderbarnet ditt, og hva som skjer av arbeid og proskjekter i samfunnet rundt.

For å støtte på denne måten betaler du kun 250 kroner i måneden, og kan på den måten bidra til å bygge opp hele samfunn som virkelig har behov for støtte. Du får også skattefradrag på beløp på mellom 500 og 12.000 kroner i året. Gjør som mange tusen andre personer i Norge, bli fadder i dag!

Du kan hjelpe flere barn, ikke bare ett! Bli UNICEF-fadder.