Gir du nødhjelp?

Posted by Admin On 0 kommentarer
Hensikten med denne nettsiden er å rette fokus mot en viktig del i verden i dag, nemlig det å gi nødhjelp, eller å dele med de som virkelig behøver din hjelp. Her finner du en oversikt over mange gode veldedige organisasjoner i Norge, som jobber med å hjelpe vanskeligstilte personer over hele verden. Du kan bidra med hva du vil, et lite beløp er ikke for lite. Vis at du bryr deg, gi nødhjelp!

Mens vi i Norge handlet for nesten 50 milliarder kroner i desember 2010, ble faktisk 2010 det året med flest internasjonale nødhjelpsoperasjoner noensinne. Nye tall som kommer fra FN og hjelpeorganisasjonene viser at det har blitt brukt 75 milliarder kroner i 2010 på å svare på konflikter og naturkatastrofer.  Så langt har 2005  med tsunamikatastrofen  vært toppåret for nødhjelp, da 77 milliarder kroner ble brukt på humanitære responser.  2010 står foreløpig uten sidestykke når det gjelder omfang og kompleksitet i nødhjelpsoperasjoner. Etterspørselen etter hjelpeorganisasjoner som kan gå inn i sensitive konfliktsoner og etter omfattende naturkatastrofer har vært enorm i dette året.

Her finner du noen veldedige organisasjoner som du kan velge å gi din støtte til.

Hvilken organisasjon du velger å støtte er ikke det viktige i denne sammenhengen, men at du velger å bidra. Humanitær bistand blir viktigere å viktigere i verden, og noe som for deg kanskje ikke koster noe særlig, kan bidra til å hjelpe et helt lokalsamfunn i en annen del av verden. Om det ikke passer å bidra økonomisk akkurat for tilfellet, så spre gjerne denne siden videre til andre, for eksempel via sosiale medier som facebook eller twitter.

Norad som bedriver norsk humanitær bistand, oppgir på sine nettsider at samlet norsk bistand i 2009 var på 25,7 milliarder kroner, hvor de største mottakerlandene var Tanzania, Afghanistan og det palestinske området. Dette kommer i tillegg til alle private bidragsytere som donerer via veldedige organisasjoner. FNs medlemsland har satt som mål å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. Hvis vi alle hjelper til burde dette være om ikke et realistisk mål, så er det i hvert fall en mulighet. Men det er opp til oss.

Om du velger å støtte noen barn eller familier som fadder, eller ønsker å støtte opp om bistand til noen organisasjoner, gjør du uansett en god gjerning. Som nødhjelpsgiver er du med på å sikre områder som er utsatt for krig eller katastrofer, og du er med på å skaffe livsviktig hjelp. Du får også skattefradrag for årlige bidrag på mellom 500 og 12.000 kroner. Du kan lese mer om hva de forskjellige organisasjonene står for og hva de støtter og bistår her på siden. Bli en nødhjelpsgiver i dag!